Bit Activity Limited Xác minh

Số liệu thống kê chi tiết

6103

Tổng số khách hàng

1120499.12 USD

Tổng số tiền gửi

277812.87 USD

Tổng số tiền đã rút

94

Ngày khởi chạy

Chúng tôi công bố công khai số liệu thống kê về khách hàng của BitActivity, khối lượng ủy thác đầu tư và số tiền đã thanh toán, cũng như các chỉ số khác của công ty, cập nhật các giá trị trong thời gian thực.

Các nhà đầu tư hàng đầu
tiwaridi
2 tiền gửi
40021.25 USD
scamalert
2 tiền gửi
39980.07 USD
kingltc
1 tiền gửi
21197.26 USD
Asuluk
24 tiền gửi
15760.67 USD
MartinJakob
4 tiền gửi
15403.44 USD
mineev
1 tiền gửi
15000 USD
ptuchdj
9 tiền gửi
13155.8 USD
BITCOINNN
3 tiền gửi
12622.49 USD
Các đối tác hàng đầu
toppartner
68 đối tác
113830.94 USD
FreeBonus
100 đối tác
64617.26 USD
InstantMonitorCom
590 đối tác
55612.37 USD
hyiper
44 đối tác
31922.5 USD
kingbtc
5 đối tác
31358.67 USD
HyipZanoza
201 đối tác
30853.5 USD
osamaAYMAN123
450 đối tác
28507.09 USD
Kingeth
8 đối tác
28473.26 USD
Các quốc gia hàng đầu
United States
265 khách hàng
186639.32 USD
Germany
246 khách hàng
161730.52 USD
Russian Federation
912 khách hàng
156947.65 USD
China
50 khách hàng
94208.34 USD
Egypt
837 khách hàng
59147.82 USD
Spain
44 khách hàng
55656.93 USD
Philippines
129 khách hàng
27367.99 USD
Sweden
38 khách hàng
25841.44 USD
Lần tiền gửi mới nhất

solnze33

30 USD

MevlutKK

6 LTC

3amohom

23 USD

Lotfy123

110 USD

Morjur945

0.0153 BTC

Wlad77

0.01673444 BTC

yharis18

0.0013 BTC

Walaa5star

30 USD
Lần rút tiền mới nhất

princekero3

1 USD

bestbtcsites

0.9 USD

Amromohamed

9.39 USD

Dariel17

0.001 BTC

MohamedAbosalem

0.69 USD

FatmaSayed

0.00133 BTC

louis

37 USD

jaber1967

0.1 USD
Khách hàng
hassan2020
NTM
mjaber
AmarMotiani
tarek1981
Jotabarcenas
lotfidd23
ziedji