Bit Activity Limited Xác minh

Những người đại diện của chúng tôi

Hãy lựa chọn Người đại diện chính thức của nền tảng trong khu vực bạn sinh sống và tham gia BitActivity thông qua đội ngũ các đối tác đã được kiểm tra của công ty với một cấu trúc liên kết mạnh mẽ

Quốc gia

Russian Federation

Denis Knyazev
Cấu trúc: $8461.55

Nepal

Sandesh Maskey
Cấu trúc: $15004

Russian Federation

Andrew
Cấu trúc: $7538.03

Bangladesh

Rafi
Cấu trúc: $10132.33

Ukraine

Nonex
Cấu trúc: $19355.77

Trở thành Người đại diện và nâng mức thưởng đối tác lên 7% từ các khoản đầu tư thu hút được.

Họ và tên

Email

Tên người dùng

Telegram

Skype

Whatsapp

Facebook