Bit Activity Limited Xác minh

Giới thiệu về công ty

Nền tảng BitActivity là sản phẩm của Bit Activity Limited, được thể hiện bởi một nhóm những người tham gia chuyên nghiệp của thị trường tiền điện tử, tức là các nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm, các nhà phát triển CNTT, các nhà quản lý rủi ro và quản lý tài chính. Chúng tôi phát triển các mô hình độc đáo để giao dịch tự động đồng tiền coins và mã thông báo trên các sàn giao dịch tiền điện tử và sau đó tích hợp chúng vào BitActivity như một cơ chế tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư tư nhân.

Lĩnh vực hoạt động
Giao dịch tiền điện tử

Giao dịch chuyên nghiệp trên các sàn giao dịch tiền điện tử và tạo ra các mô hình giao dịch hiệu quả

Quản lý rủi ro

Quản lý một cách hệ thống các rủi ro có thể xảy ra ở mỗi giai đoạn tương tác với tài chính

Đội ngũ của chúng tôi

Kasper Barnes

Giám đốc Điều hành

Harry Lyons

Giám đốc Tài chính

Thomas Dean

Giám đốc Đầu tư

Gyles Payne

Nhà kinh doanh hàng đầu

Richard Stokes

Trưởng phòng Kỹ thuật CNTT

Jessica Parks

Trưởng phòng Phân tích

Oliver McGee

Trưởng bộ phận quản lý kiểm soát rủi ro

James Weaver

Trưởng phòng Marketing

Mabel Wood

Trưởng bộ phận báo chí

Emily Rice

Nhà tư vấn cấp cao

Nó hoạt động như thế nào?

  1. Đầu tư với BitActivity

    Bạn đăng ký tài khoản cá nhân trên nền tảng BitActivity và gửi tiền vào chương trình đầu tư đã chọn. Ở giai đoạn này, các đối tác của công ty thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư của khách hàng được họ mời.

  2. Giao dịch bằng thuật toán nhanh

    Các thuật toán thông minh với tốc độ cực nhanh tạo ra các giao dịch tự động đem lại lợi nhuận trên các sàn giao dịch tiền điện tử dưới sự hướng dẫn an toàn của các nhà giao dịch BitActivity bằng cách sử dụng tài sản của các nhà đầu tư của công ty.

  3. Lợi nhuận tích lũy mỗi giây

    Bản chất giao dịch nhanh như chớp cho phép chúng tôi thanh toán lợi nhuận nhanh hơn tất cả trong số các công ty khởi nghiệp về đầu tư: chúng tôi cập nhật số dư tiền gửi của bạn mỗi giây!

Đơn giản và nhanh chóng Một phút đăng ký, lợi nhuận đến từng giây!

Hệ thống thanh toán có sẵn